MVO

Duurzaam ondernemen draagt bij aan de kwaliteit van de samenleving, waarin de factoren mens (people), maatschappij en milieu (planet) een bijdrage leveren aan het maken van winst (profit).
Door MVO een plek te geven binnen Sentijn, willen we laten zien dat er veel aandacht is voor de omgeving waarin wij opereren. Duurzaamheid is van groot belang binnen zeer veel vakgebieden. Zeker in de technische sector waarin Sentijn werkzaam is, zijn er boeiende en veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen.

People

Ondernemers met personeel hebben vanzelfsprekend een belangrijke rol als werkgever.
Hoe voorziet Sentijn in de behoeften van mensen en hoe gaat zij met hun belangen om? Hierbij gaat het zowel om medewerkers als consumenten, leveranciers en de samenleving als geheel. Het vraagt ook inzet op omgevingsfactoren, zoals het bieden van een prettige werkcultuur en een veilige en gezonde werkomgeving. Daarnaast hecht Sentijn een grote waarde aan het stimuleren van talentontwikkeling, het bevorderen van diversiteit op de werkvloer en betrokken leiderschap.

Gedreven, ambitieuze en loyale werknemers, die zich prettig voelen op de werkvloer. De engineer die zijn talent en ambitie op de juiste manier kan inzetten en zich hierdoor optimaal kan ontwikkelen. Op deze manier zijn ze productiever en gezonder. Goed werkgeverschap leidt daarmee direct tot positieve resultaten voor het bedrijf.

Planet

Sentijn vindt het van groot belang om een bijdrage te leveren aan een beter milieu en een gezonde toekomst voor de volgende generaties. Sentijn is zich ervan bewust dat haar eigen bedrijfsvoering impact heeft op de omgeving. Daarom willen we verantwoord zaken doen, want duurzaamheid is een essentieel onderdeel binnen onze bedrijfsvoering.

Dit zie je bijvoorbeeld terug in ons duurzame autobeleid, maar ook in de manier waarop we met papier omgaan. Sentijn werkt namelijk volgens het ‘paperless office’ concept, waarbij klanten geen papieren contracten meer krijgen maar een digitaal contract per email ontvangen.
Daarnaast willen wij een bijdrage leveren aan het besparen van licht, water en verwarming, maar ook met computers, beveiliging en telecommunicatie.

Profit

Het uiteindelijke doel van Sentijn is om invulling te geven aan MVO op manieren die passen bij de organisatie en die winst opleveren. Het verlagen van de kosten van energieverbruik, ‘paperless office’ concept en ons duurzame autobeleid zijn daar voorbeelden van. Winst is daarbij een multi interpretabel begrip: het gaat er bij Sentijn niet alleen om wat er onder de streep overblijft. Wij hechten ook veel waarde aan trots, vertrouwen, betrokkenheid, kwaliteit, binding, werkgelegenheid, productiviteit en onze reputatie. Hierbij komen we tegemoet aan de maatschappij en de de groter wordende groep klanten en organisaties die om duurzame producten vragen.

Door ons strategisch bezig te houden met MVO is Sentijn in staat om zich gemakkelijker aan de veranderende omgeving aan te passen. Sentijn is hierdoor minder afhankelijk van economische schommelingen. Uiteindelijk zijn wij als bedrijf hierdoor aantoonbaar efficiënter en innovatiever.