Opdrachtgevers

Sentijn is een professionele en dynamische organisatie die zich onderscheidt door specialisatie en flexibiliteit. Wij beschikken over de juiste engineers en specialistische kennis van de markt waarin we opereren. We begrijpen de uitdagingen van bedrijven en willen hier graag proactief in meedenken. Wij werken samen met een grote diversiteit aan bedrijven binnen de techniek in heel Nederland vanuit onze 4 vestigingen Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Amsterdam. Technische bedrijven die hoge eisen stellen aan onze dienstverlening en daarmee ook aan onze engineers. De kwaliteit van onze engineers is één van de succesfactoren in ons streven naar een toonaangevende positie binnen de technische markt.

Sentijn beschikt over een groot netwerk van engineers met de juiste know-how. Hierdoor zijn wij in staat om snel te schakelen om zo capaciteitsvraagstukken op te lossen. Betrouwbaarheid en flexibiliteit zijn hierbij belangrijke kernwaarden, beiden zijn essentieel voor de bedrijfscontinuïteit. Organisaties moeten snel kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Het snel kunnen aanpassen van de omvang van het personeelsbestand aan fluctuerende marktomstandigheden levert onmiskenbaar grote voordelen op. Wij hechten veel waarde aan een goede relatie met zowel onze werkgevers als onze engineers, gebaseerd op persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen. Er kan daarbij gerekend worden op een deskundige en professionele ondersteuning. Onze passie is om hieruit een langdurige samenwerking te creëren waar de wensen en ambities van onze engineers op logische wijze samengaan met de doelstellingen van bedrijven.

De technische markt is gevoelig voor schommelingen in de economie en de daarmee gepaard gaande fluctuaties van vraag en aanbod. Organisatie zullen hierdoor effectief en tijdig moeten anticiperen op deze toe of afnemende vraag. Sentijn gaat deze uitdaging graag aan. De juiste afstemming tussen capaciteit en conjunctuur is bij ons in goede handen. Wanneer u op zoek bent naar gekwalificeerde engineers komt Sentijn graag in contact.

Sentijn is actief binnen de volgende specialismen:

  • Civiele techniek
  • Bouw
  • Offshore
  • Werktuigbouwkunde